รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : Tristar Floating Restaurant Co., Ltd.
  ลักษณะงาน : งานระบบปรับอากาศ
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2550
  สถานที่ : CHAO PHRAYA PRINCESS 3