รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลธนบุรี 1
  ลักษณะงาน : งานติดตั้ง Piping Work & Chiller
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2548
  สถานที่ : กรุงเทพฯ