รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : บริษัท ช. การช่าง จำกัด
  ลักษณะงาน : งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2544
  สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)