รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : Norce OffShore Office
  ลักษณะงาน : งานระบบปรับอากาศ
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2552
  สถานที่ : M-PIRE TOWER