รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : Diebold Co., Ltd.
  ลักษณะงาน : งานระบบปรับอากาศ
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2554
  สถานที่ : DIEBOLD (BKK)