รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

  เจ้าของโครงการ : CHINA AIRLINES
  ลักษณะงาน : Air Conditioning System
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2548
  สถานที่ : SUWARNABHUMI AIRPORT