รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

 

  เจ้าของโครงการ : TMA (Thailand Management Association)
  ลักษณะงาน : งานติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน
AIR CONDITIONINS STSTEM
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2559
 
สถานที่ :
กรุงเทพฯ