รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

 

  เจ้าของโครงการ : THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB
  ลักษณะงาน : DUCT WORK
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2558
 
สถานที่ :
กรุงเทพฯ