รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

Project Description

 

  เจ้าของโครงการ : FACULTY OF VETERINARY MEDICINE KASETSART UNIVERISTY
  ลักษณะงาน : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสัตว์
AIR CONDITIONING SYSTEM
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2560
 
 
 
สถานที่ :
BANGKOK