รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี
<
>

Project Description

 

 

 

เจ้าของโครงการ :

บริษัท ทราย์สตาร์ โฟลทติ้งเรสเตอร์รองท์

 

ลักษณะงาน :

AIR CONDITIONING SYSTEM

 

ปีงานที่แล้วเสร็จ :

2561

 

สถานที่ :

BANGKOK

  

 

เจ้าของโครงการ :

บริษัท ทราย์สตาร์ โฟลทติ้งเรสเตอร์รองท์

 

ลักษณะงาน :

AIR CONDITIONING SYSTEM

 

ปีงานที่แล้วเสร็จ :

2561

 

สถานที่ :

BANGKOK

   

 

เจ้าของโครงการ :

บริษัท ทราย์สตาร์ โฟลทติ้งเรสเตอร์รองท์

 

ลักษณะงาน :

AIR CONDITIONING SYSTEM

 

ปีงานที่แล้วเสร็จ :

2561

 

สถานที่ :

BANGKOK

 

 

  เจ้าของโครงการ : CAFÉ AMAZON
  ลักษณะงาน : AIR CONDITIONING SYSTEM & DUCT WORK
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2560
 
สถานที่ :
BANGKOK
 
 
  เจ้าของโครงการ : CAFÉ AMAZON
  ลักษณะงาน : AIR CONDITIONING SYSTEM & DUCT WORK
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2560
 
สถานที่ :
BANGKOK
 
 
  เจ้าของโครงการ : CAFÉ AMAZON
  ลักษณะงาน : AIR CONDITIONING SYSTEM & DUCT WORK
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2560
 
สถานที่ :
BANGKOK
 
 
  เจ้าของโครงการ : CAFÉ AMAZON
  ลักษณะงาน : AIR CONDITIONING SYSTEM & DUCT WORK
  ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2560
 
สถานที่ :
BANGKOK