RVS INTERGROUP CO.,LTD
รับออกแบบ-ติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เราเป็นผู้รับเหมาและออกแบบงานทางด้านงานติดตั้งระบบปรับอากาศ,ระบบระบายอากาศ,ดักท์,ระบบท่อล่งลมเย็น,ระบบไฟฟ้า,รวมถึงงาน CHILLER และ PUMP

previous arrow
next arrow
Slider

โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร