รับออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 10 ปี

HISTORY

ทางบริษัท อาร์ วี เอส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นผู้รับเหมาและออกแบบงานทางด้านงานติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air - Condition System), งานระบบระบายอากาศ (Ventilation Fan), งานดักท์ (Duct Work), งานระบบท่อล่งลมเย็น (Utility Piping), งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมถึงงาน CHILLER และ PUMP 

ทางบริษัทฯ มีความชำนาญงานทางด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้มาอย่างยาวนาน และมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา

ทางบริษัทฯ มีลูกค้าทางภาครัฐ และเอกชน สำนักงาน อาคาร ตึกสูงต่างๆ ในกรุงเทพฯ และโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ภัตตาคาร สำนักงานออฟฟิต ร้านค้าต่าง ต่างให้คำพึงพอใจกับการติดตั้งงานระบบของทางบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 

ทางบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต และได้แสดงฝีมือ ผลงานให้กับท่านอย่างเป็นที่พอใจ  กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างได้ตลอดเวลาทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางท่าน