งานติดตั้งแอร์ CHILLER

     
 
แนวท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์หน้าเครื่อง AHU
 
 
แนวท่อ DUCT เข้า AHU    
     
 
งานติดตั้งท่อ PIPE เช้า CHILLER    
     
 
การต่อระบบท่อน้ำเย็นเข้า CHILLER โดยช่างผู้ชำนาญงานโดยมีโฟร์แมนควบคุมงานตลอดเวลา   แนวท่อน้ำเย็นก่อนหุ้ม JACKET
     
 
แนวท่อน้ำเย็นเข้า CHILLER   งานหุ้มฉนวน JACKET
     
 
แนวท่อ MAIN ไฟฟ้า เข้า CHILLER   ตรวจสอบท่อน้ำเย็นเข้า  CHILLER
     
 
ถอด STRAINER ออกทำความสะอาด   ตู้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานของ CHILLER และ AHU
     
 
การตรวจสอบการเข้าสายควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้า   การเข้าสาย  POWER  ของ  PUMP  น้ำเย็น
     
 
ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อน START UP PUMP   การเข้า MAIN POWER ของ CHILLER
     
 
ชุดควบคุมของ CHILLER