previous arrow
next arrow
Slider

วางระบบปรับอากาศ

ชนิดของระบบปรับอากาศ

 มีอยู่ 3 ระบบ คือ ระบบปรับอากาศติดหน้าต่าง, ระบบปรับอากาศแยกส่วน ที่เรียกว่า สปลิทไทพ์ (Split Type) และระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller)

1.ระบบปรับอากาศติดหน้าต่าง

ต้องเตรียมโครงไว้สำหรับรับน้ำ หนักของตัวเครื่อง เพราะมีน้ำหนักมาก และต้องติดลอยอยู่ กลางกำแพง ถ้าไม่เตรียมไว้จะเกิดการแตกร้าวได้ เพราะความ สั่นสะเทือนของเครื่อง

2.ระบบปรับอากาศแยกส่วน

จะมีปัญหามากถ้าตัวเครื่องเป่าลม เย็นอยู่กลางห้อง เพราะต้องคำนึงถึงการระบายน้ำว่าจะไปทาง ใด และถ้าต่อลงห้องน้ำ ก็อาจมีกลิ่นย้อนเข้ามา ทำให้ภายใน ห้องมีกลิ่นเหม็น และภายนอก ต้องมีที่วางคอนเดนเซอร์

เครื่องทำลมเย็นของ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จะประกอบด้วย โบล์เวอร์ และคอล์ยเย็น ซึ่งมีสารทำความเย็น ระเหยอยู่ ภายในคอล์ยที่ความดันต่ำ ถ้าเป็นสารทำความเย็นฟรีออน 22 ที่ใช้กันจะมีความดันประมาณ 4.5 บาร์ ขณะที่ท่อทน ความดันได้กว่า 20 บาร์ โอกาสที่จะเกิดการระเบิดจึงน้อยมาก และหากจะมีการระเบิดเกิดขึ้น เพราะความบกพร่องของฝีมือ การประกอบก็จะไม่เกิดไฟไหม้ขึ้น เพราะสารทำความเย็นไม่ติดไฟ เป็นสารที่สามารถใช้ดับไฟได้ โดยเฉพาะใช้เป็นสารดับไฟ ในห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการเข้าไปไล่ อากาศ (ออกซิเจน) ออกไปจากห้อง หรือทำให้ อากาศ ภายใน ห้องมีสัดส่วนออกซิเจนเจือจางจนไฟดับไป

100 0044 Img

3. ระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller)

เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็น เครื่องปรับอากาศ ระบบ น้ำเย็น ซึ่งมีน้ำเย็นไหลเวียนไปยังเครื่อง ทำลมเย็นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่จะ ปรับอากาศ ของอาคาร น้ำเย็นที่ไหลเข้าไปใน เครื่องทำลมเย็นมีอุณหภูมิประมาณ 7 C แลไหลออกไปมีอุณหภูมิประมาณ 13 C ในขณะที่ อากาศ ที่ไหลเข้าไปมีภาวะที่ 26 C กระเปาะแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ 55 เปอร์เซ้นต์ และออกจากเครื่องที่ภาวะ 15.5 C กระเปาะแห้ง 14.5 C กระเปาะเปียก น้ำที่ออกจากเครื่องทำลมเย็นจะถูกปั้ม เข้าไปในเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องประธาน (Main Machine Room) เพื่อทำให้น้ำมีอุณหภูมิลดลง จาก 13 C เป็น 7 C เครื่องทำลมเย็นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ ปรับอากาศ มีส่วนประกอบคือ แผ่นกรองอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปจะ เป็นแผงใยอะลูมิเนียม แผงท่อน้ำเย็นที่มีน้ำเย็นไหลอยู่ภายใน มีโบล์เวอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดูดอากาศ จากบริเวณที่ ปรับอากาศ ให้ไหลผ่านแผ่นกรอง และแผงท่อน้ำเย็น แล้วส่งอากาศ ที่ถูกกรองให้สะอาดและถูกทำให้เย็นลงเข้าไปใน ระบบปรับอากาศ ในบริเวณที่ ปรับอากาศ จะเห็นได้ว่าบริเวณที่ ปรับอากาศ นั้นมีเฉพาะเครื่องทำลมเย็นท่อน้ำ และท่อลมที่ต่อเข้ากับ เครื่องทำ ลมเย็นเท่านั้น ไม่มีส่วนที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ ไม่มีส่วนที่จะระเบิด ท่อน้ำอาจจะแตกได้ถ้าประกอบหรือเชื่อมไม่ดี และหาก ท่อแตก ก็จะทำให้น้ำรั่วกระจายทำความเสียหายเพราะเปียกน้ำเท่านั้น

วิธีการใช้ เครื่องปรับอากาศ ให้ประหยัด

แบ่งได้ 2 แบบ คือ

  1. วิธีประหยัดที่ไม่ต้องลงทุน เช่น จัด ระบบปรับอากาศ ให้ เครื่อง ปรับอากาศ ทำงานเป็นช่วงสลับกัน และปรับความเย็น ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะคือ 25 องศาเซลเซียส ควบคุม ปริมาณ อากาศ ภายนอกที่จะเข้ามา เพื่อไม่ให้เสียความเย็น ออกไป ทำความสะอาด แผ่นกรอง อากาศ อย่างสม่ำเสมอ และ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่สูงจากพื้นพอควร เพื่อ อากาศ จะ ได้หมุนเวียนได้โดยง่าย และอย่าให้เครื่องได้รับแสงอาทิตย์ โดยตรง จะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น
  2. วิธีประหยัดที่ต้องลงทุน เช่น ใส่ฉนวนกันความ ร้อนที่เพดาน ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่หลังคาของบ้านหรืออาจติดตั้งกระจก 2 ชั้นเพื่อลดความ ร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้ง การติดตั้งม่านกันแสง เลือกขนาดของ เครื่องปรับอากาศ ให้ เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ห้อง และควรเป็น เครื่องปรับ อากาศ ที่มีฉลากเบอร์ 5 ด้วย

การติดตั้งพัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดาน

บ้านที่มี ระบบปรับอากาศ ทั่วไปจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบาย อากาศ เสีย และนำเอาอากาศบริสุทธิ์ (FRESH AIR) เข้ามาหมุนเวียนภายในห้อง ซึ่งพัดลม ดังกล่าวอาจติดบริเวณผนังหรือบนหน้าต่างที่เป็นกระจก ซึ่งทำให้ไม่สวยงาม จึงนิยมระบาย ขึ้นไปในช่องว่างของฝ้าเพดาน ซึ่งถ้าจำนวนพัดลมมีมากและเป่าขึ้นเพดานพร้อมๆ กัน อาจ ทำให้อากาศระบายออกไม่ทัน วิธีแก้ไขก็คือ เพิ่มเกล็ดระบาย อากาศ บริเวณฝ้าเพดานส่วนภายนอกห้อง เพื่อให้ อากาศใต้ฝ้าระบายออกได้ทัน

ชนิดของเครื่องฟอกอากาศในบ้าน

มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

  1. ระบบ แผ่นกรอง อากาศ จะทำงานโดยการกรอง ฝุ่นละอองต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาให้ติดอยู่บนแผ่นกรอง ระบบ นี้จะมีราคาถูก แต่จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่น กรองในระยะยาว คือ ต้องเปลี่ยนทุก 4-6 เดือน
  2. ระบบ ไฟฟ้าสถิต เป็น ระบบปรับอากาศ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา อีกขั้นหนึ่ง คือ ใช้แผ่นกรอง ระบบ ไฟฟ้าสถิต โดยการดูด จับฝุ่นให้เข้ามาติดอยู่กับแผ่นกรอง สามารถดักจับฝุ่นขนาด เล็กมากๆ ได้ และยังผลิต อากาศ บริสุทธิ์ได้ด้วย ระบบปรับอากาศ นี้ ราคาค่อนข้างสูง แต่จะประหยัดในระยะยาว เพราะสามารถ ถอดล้างทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง

การติดตั้ง HOOD ระบายอากาศในห้องครัว

HOOD ระบาย อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ระบบปรับอากาศ ของห้องครัวเพื่อระบาย อากาศ และ กลิ่นจากภายในสู่นอกอาคาร สิ่งที่ต้องคำนึงในการติดตั้ง คือ

  1. ขนาดของห้องครัว และลักษณะของการปรุงอาหารว่าเป็นอาหารประเภทไหน มีควัน มีกลิ่นมากน้อยเท่าไร รวมไปถึงการกำหนดทิศทางของ อากาศ ที่ระบายออกมา ต้อง ไม่รบกวนส่วนอื่นๆ ของบ้าน
  2. ระยะของเคาน์เตอร์ปรุงอาหารกับความสูงของช่องท่อลม ต้องสัมพันธ์กันเพื่อ ประสิทธิภาพในการทำงาน และต้องมีความสัมพันธ์กับประเภทการใช้เตาว่ามีเปลวไฟสูง ขนาดไหนด้วย เพราะมีสายไฟฟ้าอยู่ภายในอาจเกิดอันตรายได้
Construction Img7.jpg

วิธีการติดตั้ง ระบบปรับอากาศ แยกส่วน (SPLIT TYPE)

แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ
  1. แบบตั้งพื้น คือ ติดตั้งส่วนที่เป่าลมเย็นไว้กับพื้น วิธีนี้จะสะดวกในการติดตั้ง สามารถซ่อนท่อน้ำทิ้งได้สะดวก ดูแลรักษาง่ายแต่จะเสียพื้นที่ในการติดตั้ง ไม่เหมาะสำหรับ ห้องเล็ก
  2. แบบติดผนัง คือส่วนที่เป่าลมเย็นไว้กับผนัง การ ติดตั้งค่อนข้างลำบาก เสียพื้นที่การใช้งานในส่วนผนัง แต่ไม่ เสียพื้นที่การใช้งานของห้อง ถ้าเกิดการรั่วซึม จะทำให้ห้อง เลอะเทอะบริเวณผนัง
  3. แบบแขวนเพดาน คือ ติดตั้งส่วนที่เป่าลมเย็นไว้ บนเพดาน ข้อดี คือ ใช้พื้นที่ห้องได้เต็มที่มากกว่า 2 แบบ แรก การติดตั้งลำบากมาก เพราะต้องแขวนกับฝ้าเพดาน ต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้า การดูแลรักษายาก ยิ่งเกิดการ รั่วซึมจะทำให้พื้นที่ใช้งานใต้เครื่องเปียกได้

วิธีป้องกันหยดน้ำจากท่อน้ำทิ้ง

โดยทั่วไปการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ จะเตรียมท่อ น้ำทิ้ง เพื่อระบายน้ำออกนอกบ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว แต่อาจจะทำให้เกิดหยดน้ำที่ท่อได้ เนื่องจาก อากาศ ภายในท่อน้ำทิ้งซึ่งเย็นเมื่อเทียบกับ อากาศ ภายนอกซึ่งร้อน จะเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะตามท่อ และจะหยดเลอะ เทอะภายในห้อง ดังนั้นวิธีที่ถูกต้อง ควรหุ้มด้วยฉนวนที่ท่อ น้ำทิ้งด้วย ฉนวนดังกล่าวจะทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้ อากาศ ภายนอกกับภายในสัมผัสกันโดยตรง และจะสามารถป้องกัน การเกิดหยดน้ำได้และเพื่อความสวยงามของห้อง ก็ควรทาสี หรือใช้เทปพันบริเวณท่อฉนวนนั้นให้กลมกลืนกับสีข้องห้อง

ปัญหาของการเดินท่อน้ำทิ้ง

ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ก็คือ การเดินท่อน้ำทิ้งซึ่งจะปรากฏอยู่ภายในห้อง ทำให้ไม่สวย งาม วิธีแก้ไข คือ

1.พยายามติดตั้ง FAN COIL ไว้กับผนังที่ติด กับภายนอก เพื่อให้ท่อต่างๆ เจาะทะลุผนังออกสู่ภายนอก ได้โดยให้มีส่วนของ     ท่อน้ำทิ้งอยู่ในห้องน้อยที่สุด

2.ถ้าเป็นห้องอยู่กลางบ้าน อาจแก้ไขด้วยการฝังท่อน้ำทิ้งเข้ากับผนัง ถ้าเป็นผนังปูน ก็ใช้วิธีการสกัดผนังฝังท่อลงไปแล้วฉาบ ปูนทับหรือถ้าเป็นผนังเบาเช่น ยิบซั่ม บอร์ด หากความกว้างของโครงเคร่ากว้างพอก็ฝังท่อในผนังได้เลย แต่ถ้ากว้างไม่พอก็อาจเสริมโครงเคร่าอีก 1 ชั้น เพื่อให้ความกว้างเพียงพอในการซ่อนท่อน้ำทิ้งแล้วจึงเจาะผนังด้านที่ติดกับภายนอก เพื่อระบายน้ำออกอีกทีหนึ่ง

Construction Img7.jpg
Construction Img7.jpg

ประโยชน์ของเครื่องปรับอากาศ

ประโยชน์ของเครื่อง ปรับอากาศ นอกจากทำความ เย็นแล้วยังช่วยทำให้ อากาศ สะอาด และควบคุมความชื้น ภายในห้องด้วย แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ การติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้วยเพราะจะทำให้อากาศไม่อับมีการถ่ายเทอากาศจาก ภายนอกด้วยซึ่งถ้ามีแต่ระบบทำความเย็นอย่างเดียวจะทำ ให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีผลเสียต่อสุขภาพ

ปัญหา เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น เหตุที่ เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็นอาจจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้คือ

1. ตัวเครื่อง เครื่องปรับอากาศ กับคอนเดนเซอร์อยู่ห่างกันเกินไป
2. ตัวคอนเดนเซอร์อยู่ในที่อับไม่สามารถระบาย อากาศ ได้
3. น้ำยา เครื่องปรับอากาศ หมด

นอกจากนี้แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาและวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานได้อีกนาน

ติดต่อเราสอบถาม

RVS INTERGROUP CO., LTD.

90 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700