previous arrow
next arrow
Slider

งานระบบท่อน้ำ

ระบบท่อน้ำทิ้ง

ในอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล โรงแรม หรือ อาคารสำนักงาน ต่างๆ ที่มีผู้ใช้งานอาคาร หรือพักอาศัยรวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีการเดินระบบท่อน้ำทิ้ง ผ่านไปยังส่วนต่างๆ ของห้องครัว ห้องพัก ห้องประชุม ที่ต้องการความสงบเงียบ และสมาธิในการทำงาน หรือ พักผ่อน การวางระบบท่อน้ำทิ้งที่ดี เพื่อลดการสั่นสะเทือนของระบบท่อน้ำทิ้ง หรือ การเลือกใช้วัสดุที่ดีเพื่อลดเสียงที่ดังทะลุผ่านผนังท่อน้ำทิ้ง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญในการเข้าใจถึงปัญหาของเสียงที่ดัง ว่ามาจากส่วนใด ของอาคาร โดยอาศัยหลักการลดเสียงด้วย พฤติกรรม การดูดกลืนเสียงของฉนวน (Sound Absorption) การกั้นเสียงดังที่ทะลุผ่านท่อ (Break Out Noise) หรือ การลดเสียงด้วยการลดการสั่นสะเทือน (Coupling or Damping)

ระบบท่อส่งน้ำเย็น

ระบบปรับอากาศ แบบส่วนกลางที่ใช้น้ำเย็นเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความเย็น เป็นที่นิยมใช้งานกันในอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม การวางระบบท่อส่งน้ำเย็นที่ดี จะช่วยประหยัดพลังงาน และสวยงาม

ระบบท่อน้ำร้อน

สำหรับอาคาร, สำนักงานมีผลอย่างมากต่อการประหยัดพลังงานให้กับอาคารนั้น การวางระบบท่อร้อนที่ได้มาตรฐาน จะทำให้อาคารนั้นประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก
S 6873091

ติดต่อเราสอบถาม

RVS INTERGROUP CO., LTD.

90 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700